Govor

Dago mi je da je uvažena ministrica promtno reagovala i dobila podatke koje je dobila, razumljivo da Ministarstvo civilnih poslova i nije moglo drugačije ponašati se već uputiti dopis i zatražiti i žao mi je što nakon pet godina od donošenja jednog zakona, kad pogledate to je između 10 i 30% ukupno izvršenih provjera o prebivalištu državljana BiH. Mi ozbiljno treba da se zabrinemo svi, jer teško me može neko u ovoj BiH uvjeriti da je to tako komplikovan proces, da je to tako težak proces. Nije, nije, BiH ima gotovo dvadeset hiljada policajaca, desetine i nešto hiljada BiH ima policajaca širom kantona, entiteta itd. kad bi svaki dan htjeli samo po jednog da provjeravaju to se završava vrlo brzo, ovo je interes BiH, ovo je interes njenih državljana, ovo je interes da dođemo tačno da znamo ko u ovoj BiH zaista živi i ko prebiva. Zato vas molim, kad dobijete sve podatke da dostavite u pismenoj formi. Hvala lijepo.