Govor

Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, uvaženi izaslanici. Na zahtjev Ministarstva civilnih poslova BiH informacije o izvršenim provjerama ispunjenosti uvjeta prilikom evidentiranja prebivališta u nadležnim organima unutarnjih poslova shodno propisanim uvjetima dostavljeni su sljedeći podaci: - MUP Kantona Sarajevo od ukupnog broja 505.542 evidentirana prebivališta za njih 130.707, odnosno 25,85 je evidentirano dokaz prijave prebivališta, dok je izvršeno poništenje prebivališta za 162 državljanina. - MUP Hercegovačko-neretvanske županije, od ukupnog broja 122.251 evidentirani prebivališta za njih 39.943, odnosno 32,67% je evidentiran dokaz prijave prebivališta. - MUP Tuzlanskog kantona, nije dostavljen podatak o ukupnom broju evidentiranih prebivališta, naznačeno je da je izvršena provjera za ukupno 34% evidentiranih prebivališta. - MUP Zeničko-dobojskog kantona, nije dostavljen podatak o ukupnom broju evidentiranih prebivališta, naznačno je da je izvršena provjera za 30% evidentiranih prebivališta. - MUP Unsko-sanskog kantona, od ukupnog broja 251.486 evidentiranih prebivališta za njih 39.943, odnosno 23,15% je evidentiran dokaz prijave prebivališta. - MUP Srednjebosanske županije, od ukupnog broja 295.497 evidentiranih prebivališta za njih 28.933, odnosno 9,79% je evidentiran dokaz prijave prebivališta. - MUP Bosansko-podrinjskog kantona, od ukupnog broja 27.460 evidentiranih prebivališta za njih 5.083, odnosno 20% je evidentiran dokaz prijave prebivališta. - MUP Posavske županije, nije dostavljen podatak o ukupnom broju evidentiranih prebivališta, naznačeno je da je izvršena provjera za ukupno 3.057 evidentiranih prebivališta. Za ostali, nam nisu do sada dostavili tražene informacije, za njih smo u međuvremenu poslali urgenciju.