Govor

Nisam zadovoljna. Zašto nisam zadovoljna? Zato što na osnovu ovoga što je sad ministar rekao, to je da je Europol pohvalio dosadašnju saradnju, odnosno da kako sve govori ispada da ne treba ništa učiniti. A izvještaj Evropske komisje, poslednji izvještaj Evropske komisije navodi da nije realizovana zajednička kontakt tačka, a to znači da takva odluka BiH predstavlja svjesnu opstrukciju međunarodne razmjene podataka iz oblasti terorizma, međunarodnog organizovanog kriminala i drugih vidova teškog kriminala. Nema se tu šta dodati. Dakle, s obzirom da je nabrojan ovaj ... tim, odnosno radna grupa, kako reče ministar, koja treba da riješi sva ta pitanja, očito je da SDA nema želju da ... to i na taj način omogući donošenje odluka na mjestu za koje je to predviđeno, odnosno slanje oficira za vezu i preselenje opreme. Ovo je veoma loša informacija i veoma loš podatak i evo pred nama je, vidjećemo na koji način će biti i za koje vrijeme to riješiti, ali tu je već odgovornosti i Evropske komisije u BiH, pa se nadamo da ćemo i u kontatku s njom dobiti više podataka. Hvala.