Govor

Zahvaljujem ministru Cikotiću. Da li je kolegica Majkić zadovoljna odgovorom? Izvolite.