Govor

ilegalnih migracija i trgovine drogom. Dakle, mislim da sam na ovaj način dao jedan potpuno odgovor na pitanje gospođe Majkić. Ukoliko ima kakvih dodatnih, mogu ih dati.