Govor

Uvaženi gospodine predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, delegati u Domu naroda, dame i gospodo, želim da u nekoliko crtica odgovorim na pitanje koje je postavila gospođa Majkić. Dakle, saradnja sa Europolom od strane nadležnih policijskih agencija države BiH uspostavljena je 2017. godine, u toj saradnji u odnosu na potpisani Sporazum učestvuju sve policijske agencija u smislu prijema pošiljki od Europola sa izuzetkom MUP-a Republike Srpske koji ne šalje povratne informacije Europolu. U odnosu na Sporazum, odlučeno je da se nacionalna kontakt tačka sa Europolom uspostavi u prostorijama Ministarstva sigurnosti i da u toj saradnji učestvuju sve agancije koje su propisane Sporazumom. U skladu sa svim tim činjenicama, ja sam već zadužio jedan tim eksperata da definišu sva potrebna organizacijska, pravna, tehnička, sigurnosna, logistička, prostorna i druga pitanja kako bi ta saradnja sa Europolom mogla da se nastavi sa prostora iz Ministarstva sigurnosti sa adrese Trg BiH 1 i očekujem ukoliko budemo imali jedan proaktivan odnos učesnika tog tima da za nekoliko sedmica ta saradnja može biti uspostavljena sa nove adrese. Usput Europol je u više navrata pohvalio dosadašnju saradnju, koja se odvija u okviru prostora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, gdje je pored saradnje sa Europolom lociran i tim saradnje sa Interpolom i saradnje sa Selekom. I nedavno je realizirana jedna velika međunarodna akcija pod nazivom JAD 2020 u kojoj je učestvovalo 34 države Evropske unije i Zapadnog Balkana, između ostalih i BiH. Akciju je pokrenuo Europol sa Evropskom multidisciplinarnom platformom protiv kriminalnih prijetnji, akcija je rezultirala sa hapšenjem deset osoba i pokrenute su nove četiri istrage na prostoru BiH vezane za suzbijanje trgovine, ilegalne trgovine oružjem