Govor

Zahvaljujem. Riječ ima ministar gospodin Selmo Cikotić. Izvolite ministre.