Govor

A provukao se, pa ga nisam vidjela, taman sam htjela da kažem kako je i to odgovor, ali hvala ministru što je došao. Dakle, moje delegatsko pitanje odnosi se na uspostavljanje saradnje između BiH i Europola, kao što je poznato mi smo jedina zemlja koja tu saradnju nije ispoštovala. Sramotno je, ne samo što nismo ispoštovali to, nego što ne poštujemo da smo 2016. potpisali Sporazum o saradnji, da smo 2017. izvršili ratifikaciju tog Sporazuma, mi kao Parlamentarna skupština, i da od tada, kako tada tako sada, ne poštujemo svoje vlastite odluke. Dakle, moje delegatsko pitanje glasi, konkretno – Kada će biti izvršeno preselenje opreme iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, dakle koja ne predstavlja istražno tijelo zaduženo za oblast iz nadležnosti Europola, na lokaciju Ministarstva bezbjednosti, kako stoji u dokumentu, Trg BiH 1, znači Ministarstvo bezbjednosti? Šta se još čeka da bi započela saradnja sa Europolom kako je to definisano Sporazumom o operativno i strateškoj saradnji u cilju poboljšanja bezbjednosti svih građana? Ja bi zaista molila ministarstvo konkretno da odgovori, ja znam da su, čula sam da su se neke prostorije dodijelile, ali kad počinje preselenje opreme, koja je vlasništvo Europola, u prostor koji je za to predviđe. Hvala unaprijed.