Govor

Predsjedavajući ima obavezu kad god se pojavi u ovom Domu da odgovori na pitanja koja su mu postavljena bez obzira na kojem, na kojoj sjednici, to je dakle Poslovnikom definisano i to svi znamo. Riječ dajem kolegici Dušanki Majkić. Izvolite.