Govor

Na prošloj sjednici Doma naroda bili smo u istoj situaciji, kao i na pretprošloj i da ne nabrajam i Vi ste rekli da nakon što nije došao predsjedavajući Vijeća ministara, da će on nama dostaviti barem u pisanoj formi odgovor. Ni to nije učinio, da li je to degradacija Kolegija, Doma naroda, o čemu se radi mi moramo dobiti odgovor.