Govor

mislim da napokon treba predsjedavajući doći ../nije uključen mikrofon/... pitanje, onako kako to rade premijeri i u drugim državama, to ignorisanje je apsolutno nedopustivo. Nedopustivo je isto tako i to moramo javno reći da velikodržavni krugovi i dalje nama u BiH poručuju da bosanski jezik oni neće, ali da ga Bošnjacima i ostalim ne daju. E pa ne može dalje tako, vrijeme je da svi zajedno upozorimo na takvu praksu. Naš, naša zadaća je da se borimo za ravnopravnost svih građana i naroda gdje god je ona ugrožena. Kaže, Milorad Dodik da se u nazivu bosanski jezik kriju pretenzije, zamislite, Bošnjaka prema BiH, to je i logički i u svakom pogledu i besmisleno i licemjerno. Kako neko ko živi u toj državi može imati pretenziju na svoju državu? Mi na te stvari, dakle, moramo upozoriti, riječ je o ozbiljnom i opasnom kršenju ljudskih prava u BiH, to je zadatak, kolega Špiriću, i Vaš i moj i svih delegata u Domu naroda, gdje god uočimo tako ozbiljne primjere kršenja ljudskih prava da na njih zajedno reagiramo. Podsjetiću vas da ....