Govor

... predsjedavajući Vijeća ministara nije odgovorio na moje pitanje.