Govor

Hvala lijepo. Ja molim stvarno sve delegate da postavljaju pitanja, da se kanu optužbi i samoodgovora, postavite pitanje i na pitanje dobićete odgovor od adrese od koje tražite. Dajem riječ sada kolegici Dušanki Majkić. Izvolite.