Govor

Gospodine Špiriću, Vaša je dužnost da obezbjedite da ovdje bude predsjedavajući, ja kad sam predsjedavao jednim od domova Parlamentarne skupštine nikada mi se nije dogodilo da nije bilo ministara i predsjedavajućeg da odgovaraju. Kod Vas se događa da nikada nema predsjedavajućeg Vijeća ministara. Stoga, da završim, vrijeme je da u državnom parlamentu poručimo da je SANU neovlaštena i nepozvana da arbitrira u suverenoj i nezavisnoj državi BiH i da ona određuje građanima BiH, u ovom slučaju 52% građana koji su se izjasnili da govore bosanskim jezikom, kojim će oni jezikom govoriti. Tu praksu treba hitno prekinuti, jer neće više i nikada to više neće biti slučaj da velikosrpski orjentirani akademici u Beogradu odlučuju kojim ćemo mi jezikom u BiH govoriti. Mi treba da se zalažemo za punu ravnopravnost i ja zato javno pitam predsjedavajućeg Vijeća ministara – Šta je konkretno učinio po tom pitanju?