Govor

Dame i gospodo, ja sam postavio pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i tražim odgovor – Šta je on konkretno učinio i cijelo Vijeće ministara BiH s ciljem zaustavljanja diskriminacije građana koji govore bosanskim jezikom na pojedinim dijelovima teritorije BiH? Bosanski jezik je međunarodno priznati jezik, između ostalog priznat je i Dejtonskim mirovnim sporazumom i naravno Ustavom BiH, to je i naučna činjenica i historiska činjenica i kulturna činjenica i komunikacijska činjenica. Nažalost, svjedoci smo da u pojedinim dijelovima BiH i dalje imamo diskriminaciju građana koji govore bosanskim jezikom. Mi smo u Domu naroda položili zakletvu, između ostalog, da ćemo se boriti za ravnopravnost svih naroda i građana u BiH i smatram da je to naša dužnost. Ne postoji, vjerovatno, adekvatniji organ državne vlasti od Doma naroda, gdje trebamo ukazati na takvu vrstu diskriminacije, jer pitanje jezika je pitanje zaista vitalnog nacionalnog interesa svakog naroda. Nemamo pravo ignorirati diskriminaciju građana BiH koji govore bosanskim jezikom. Stoga želim vrlo jasno reći ovdje na sjednici državnog parlamenta da negiranje bosanskog jezika nije osmišljeno od strane Dodika i njegovih sljedbenika, riječ je o tome da je Srpska akademija nauka i umjetnosti u Beogradu upregnuta i osmislila je taj projekat negiranja bosanskog jezika. Odbor za standardizaciju jezika Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti je zaključio prije nekoliko godina da se od naziva ....