Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, od 21.07.2020. godine, ovaj Izvještaj nije dobio entitetsku većinu, Kolegij kao nadležna komisija nije postigao saglasnost. Izjašnjavamo se u drugom krugu. Od 14 prisutnih – za je glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1delegat. Dakle, Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja podnosioca Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH nije usvojen. Prelazimo na 27. tačku, Ad. 27. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 678/20 od 17.03.2020. godine