Govor

Dakle, mogu Vam odgovoriti u skladu sa Poslovnikom, mi smo na prošloj sjednici, dakle, glasali, nismo to podržali, nije bilo saglasnosti ni u okviru Kolegijuma i vidite po načinu glasanja da je, nema ni danas, dakle, mi moramo poslovnički završiti proceduru glasanja i donijeti definitivnu odluku o ovim materijalima, radi se o izvještajima. Prelazimo na 14. tačku, Ad. 14. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 07.04.2020. godine