Govor

kažete koji je razlog, zašto niti jedan od ovih dokumenata nije usvojen, generalno, ako je to moguće. Hvala lijepo.