Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Majkić, kao predsjedniku Komisije za finansije i budžet, ako, nadležne komisije. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima, cijeni da ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Konsolidovanom izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu. Dakle, prisutno 14 – za 7, protiv 1, uzdržano 6. Federacija BiH – 7 za, protiv 1, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Nemamo, konstatujem da nemamo entitetske većine iz Republike Srpske. Možemo u drugi krug glasanja? Može. Idemo glasati u drugom krugu. Dakle, prisutno 14 – za 7, protiv 1, uzdržanih 6. Federacija BiH – za 7, protiv 1, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Imamo opštu, a nemamo entitetske većine. Može drugi krug? A ovo je bio drugi krug, dakle izvinjavam se. Konstatujem da smo usvojili Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu. Prelazimo na tačku 13. Imam jedan prijedlog pošto se ovdje radi o usaglašavanju,