Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako cijeni. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako smatra potrebnim. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Godišnjem konsolidovanom izvještaju interne revizije za 2019. godinu. Dakle, prisutno 14 – za 8, protiv niko, uzdržanih 6. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Imamo opštu nemamo entitetsku većinu. Imamo saglasnost da idemo u drugi krug glasanja. Idemo. Dakle, prisutno 14 – za 8, protiv niko, uzdržano 6. Iz Federacije BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Sprska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Konstatujem, dakle, da imamo, dakle konstatujem da je Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2019. godinu usvojen. Prelazimo na 12. tačku, Ad. 12. Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1291/20 od 30.06.2020. godine