Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić predsjedavajućoj Komisije, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“. Prisutnih 14 – za 9, protiv niko, uzdržanih 5. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Dakle, imamo opštu nemamo entitetsku većinu. Postoji li saglasnost za drugi krug? Postoji. Hvala lijepo. Idemo se izjasniti u drugom krugu. Dakle, pristuno je 14 – za 9, protiv niko, uzdržanih 5. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Dakle, konstatujem da je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“ usvojen. Prelazimo na tačku 11. Ad. 11. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1290/20 od 30.06.2020. godine