Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Majkić Dušanki, predsjedavajućoj Komisije ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Bezbjednost proizvoda i integracije u tržište EU“. Prisutnih 14 – za 9, protiv niko, uzdržanih 5. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Imamo opštu, nemamo entitetske većine. Možemo u drugi krug?