Govor

Zahvaljujem. Je li se još neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Želim samo da kažem da je, mi danas nismo raspravljali, dakle, o suštini Zakona, jer ako je ispunjen ustavnopravni osnov Zakona mi smo, dakle, dužni da se izjasnimo, dakle, o stavovima nadležne komisije. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Dakle, glasamo o Mišljenju Ustavnopravne komisije Doma naroda. Prisutno je 14 delegata – za je glasalo 8, protiv 5, suzdržan 1. Dakle, Federacija BiH – 4 za, protiv 5, uzdržan niko. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da smo prihvatili Mišljenje Ustavnopravne komisije, a time Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama usred pandemije COVID – 19 predlagača Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije prihvaćen, odnosno nije usvojen. Prelazimo, dakle, na tačku osam, Ad. 8. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH“, dostavljen od Kancelarije za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2256/19 od 26.12.2019. godine