Govor

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Je li se još neko javlja za riječ? Kolegica Marina Pendeš, izvolite.