Govor

Idemo u drugi krug izjašnjavanja. Dakle, prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1, Republika Srpska – 4 protiv, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da nismo prihvatili skraćenu proceduru u skladu sa članom 123. Poslovnika Doma naroda. I s obzirom da nije prihvaćena ni hitna, ni skraćena procedura, dakle ovaj Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ide u redovnu proceduru. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20, od 09.06.2020. godine