Govor

Naravno, evo ga, bitno je još sad par samo ovih statističkih podataka, završavam, predmeti „kategorije A“ su predmeti u kojima Tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nije imalo namjeru poduzimati kazneno gonjenje. U okviru postupka Pravila puta identificirano je više od 800 lica za koje je ocijenjeno da spadaju u „kategoriju A“. Zaključeno sa prvim dijelom 2018. godine pravosuđe Bosne i Hercegovine je pokrenulo postupke ... na više od 560 ovih lica, odnosno 70% od ukupnog broja. Obzirom da se i dalje, iz meni nepoznatih razloga, potencira na statusu tzv. predmetima „A kategorije“ Ministarstvo pravde je dva puta zatražilo, i dobilo, i Vijeću ministara dostavilo podatke o kretanju ovih predmeta. Naime, ovi podaci ukazuju da Tužiteljstvo MKSJ-a protiv 838 osoba nije imalo namjeru poduzimati kazneno gonjenje, a za koje se ocijenilo da ima dovoljno dokaza koji pružaju osnovanu sumnju da je došlo do kršenja međunarodnog humanitarnog prava i koje je kategoriziralo kao predmete „kategorije A“. Pred Tužiteljstvo BiH još je 190 osoba u radu, od kojih je 91 osoba iz „kategorije naročito složeni“ i 99 „manje složeni“, sve sukladno kriterijima važeće Državne strategije za rad na predmetima radnih zločina. Entitetskim tužiteljstvima i Brčko Distriktu je ustupljeno vođenje postupka za lica iz „kategorije A“ koji su po kriterijima uz važeću Strategiju ocijeni manje složenim. S obzirom da je odgovor vrlo obiman ostatak ću dostaviti uvaženoj izaslanici pisanim putem. Hvala vam lijepo.