Govor

Poštovani predsjedavajući, članovi Kolegija, uvažene izaslanice, izaslanici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo. Pitanje se izgleda odnosilo samo za revidiranu Strategiju za ratne zločine, ali nisam ništa konkretno čuo. Ali evo, što mogu reći ja vezano za Strategiju za ratne zločine jeste da je ona prije dvije godine trebala biti na dnevnom redu Vijaća ministara, međutim tadašnja ministrica za ljudska prava i izbjeglice je uputila nekoliko primjedbi i spornih pitanja. Međutim, nakon svega, sveg tog perioda u novom sazivu Vijeća ministara takođe kolegica Bisera Turković je uputila neke prijedloge kroz Aneks „B“. Naime, krenulo se sa primjedbama na sastav radne skupine koja je pripremala ovaj dokument, pa da prijedlog sadrži rješenja za regionalnu suradnju, te primjedbe na kriterije za ocjenu složenosti predmeta na osnovu kojih će se pristupiti reviziji kategorizacije svih predmeta ratnih zločina i smatra se neophodnim da Prijedlog revidirane strategije sadrži podatke o predmetima „A kategorije“. Ministarstvo pravde je svaku primjedbu posebno obrazložilo i, evo, sada koristim ovu prigodu da i vama i svekolikoj javnosti kažem odgovore na ove primjedbe. Pod jedan, znači kada govorimo o osobama koje su radile na revidiranoj Strategiji na predmetima ratnih zločina ja ću ih poimenice pročitati i vi ćete vidjeti, i njihove institucije navesti, i vidjet ćete da se radi o eminentnim stručnjacima iz ovoga područja, pa tako iz Ministarstva pravde BiH je gospodin Željko Bogut, gospođa Milana Popadić i gospođa Fatima Bašić; iz Ministarstva pravde Republike Srpske Milorad Kojić; Pravosudna komisija Brčko Distrikta Vuk Lučić; Federalnog ministarstva pravde gospodin Ivan Ćosić; Ministarstvo sigurnosti Lejla Čopelj; iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća gospođa Jadranka Lokmić-Misirača; iz Javnog tužiteljstva Brčko Distrikta gospodin Zekerija Mujkanović; iz Tužiteljstva BiH gospođa Gordana Tadić i gospodin Izet Odobašić; iz Suda BiH gospođa Željka Marinić i gospođa Minka Kreho; iz Federalnog tužiteljstva Munib Halilović; iz Republičkog tužiteljstva Republike Srpske Branko Mitrović. Naravno, da su rad njihov pratili i predstavnici Misije OESS-a i drugih međunarodnih organizacija, kao i predstavnici različitih veleposlanstava. Pojašnjenje na drugo pitanje, vezano za regionalnu suradnju, regionalna suradnja ne može biti šira od uspostavljenih standarda u konvencijama koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, zatim bilateralnim sporazumima, ali i protokolima koji su sklopili glavni tužitelji iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, kako i Prijedlogu strategije u skladu ovih dokumenata predviđa i aktivnosti i mjere za rješavanja ovih pitanja. Treća primjedba se odnosila na kriterije za ocjenu složenosti predmeta. I ona je također paušalna iz razloga jer su kriteriji uspostavili i usuglasili nositelji pravosudne funkcije koji su jedini relevantni za uspostavljanje efikasnog mehanizma raspodjele predmeta, ocjenu složenosti i predmeta, kao i usuglašenih izmjena tumačenja istih. Četvrta primjedba koja se odnosila na predmete „kategorije A“. Ponovo smo dostavili dokumente Misiji OESS-a koji su detaljno eliminirali opravdanost svake primjedbe u ovom pravcu kako se u dokumentu navodi, citiram – „Prema postupku pravila puta predmet se nije ocjenjivao po relativnoj težini optužbi za koju su se optuženi teretili“. To znači da „kategorija A“ obuhvaća premete različite težine i složenosti. Ali ono što je zajedničko svim ovim predmetima jeste da se smatralo da ima dovoljno dokaza za podizanje optužnice.