Govor

Samo malo ... polako, polako. Kolega Lazar Prodanović dobio odgovor u pisanoj formi na pitanje postavljeno na 8. sjednici Doma naroda upućeno Savjetu ministara BiH. Da li ste zadovoljni odgovorom?