Govor

To je izgleda greška ovdje u Tajništvu, ja sam dobila odgovor od Ministarstva sigurnosti, a od Ministarstva pravde nisa dobila odgovor. Od Ministarstva sigurnosti sam dobila odgovor na dva postavljena pitanja, jedno je bilo da mi se dostavi tabilarni prikaz sporazuma o ili memoranduma o razumijevanju koji definiraju međusobne aktivnosti i odgovornosti kad su u pitanju odgovor na prirodne katastrofe i nesreće između BiH i zemalja potpisnica, s kojom državom BiH ima sporazum i kad je sporazum potpisan i koji, to sam zadovoljna s tim odgovorom. Što se tiče drugog odgovora, a na pitanje – Molim informaciju šta se poduzelo kako bi se ranije odluke Vijeća ministara BiH kojima su definirane obaveze i odgovornosti pojedinih institucija u cilju zaštite od ilegalnog ulaska u BiH implementirale i da li ste pripremili novi akcioni plan, bez obzira na političko djelovanje pojedinaca, misleći na članove Predsjedništva, koji zloupotrebljavajući svoju poziciju ne poštivaju zakon i sigurnosnu i obrambenu politiku čime ugrožavaju sigurnost građana BiH bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost? Djelimično sam zadovoljna, jer odgovor koji sadrži da je Informacija s Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH upućena u Generalno tajništvo Vijeća ministara 08.06.2020. godine i gdje je predviđeno da je za određene aktivnosti potrebno cirka 172 miliona maraka. Nisam zadovoljna zato što ta točka dnevnog reda uopće nije bila od šestog mjeseca na sjednici Vijeća ministara, znači, a sad je evo danas je 01.09. prvi rujna, znači i dalje kasnimo sa odgovorom adekvatnim na sprječavanje ilegalnih migracija, odnosno organiziranog kriminala.