Govor

Ne znam šta je pisalo na displeju, ali dozvolite da vodim, pa ... polako, pa ako nema odgovora ne mogu vam reći da ima odgovor, polako doćemo do toga. Dakle, na 6. sjednici kolegica Pendeš je postavila pitanje, tražila pitanje od Ministarstva pravde BiH. Pitanje je, da li ste zadovoljni odgovorom?