Govor

Ja pozdravljam sve i želim vam svima zajedno uspješan rad i dobro zdravlje vama i svim vašima. Da se ukvirim u raspoloživa dva minuta i konkretno odgovaram. U okviru Jedinstvenog računa Ministarstva financija i trezora BiH Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo sigurnosti BiH imaju namjenski otvorene računa za uplatu sredstava na ime pomoći za migracije, migrantska pitanja na koju uplatu vrše UNHCR. Na račun Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u navedenom razdoblju na koje se pitanje odnosi uplaćano je ukupno 781.845,00 maraka, na račun Ministarstva sigurnosti u ovom periodu je uplaćeno ukupno 1.190.258,75 maraka. Pored ovoga Ministarstvu sigurnosti je na zahtjev, na njihov zahtjev imalo otvoren namjenski račun u okviru Jedinstvenog računa na koji je uplatu donatorskih sredstava izvršila Vlada Republike Češke u iznosu od 1.890.860,05 maraka ili 966.781,40 eura. Za namjensko trošenje ovih sredstava nadležna su navedena ministarstva koji unose aplikacije u Jedinstveni račun Ministarstva financija i trezora. Hvala lijepo.