Govor

Cijenjeni predsjedavajući, dopredsjedavajući, uvaženi izaslanici. Uvaženi gospodine Miletiću, kao što ste i sami rekli, nadležne obrazovne i zdravstvene institucije su u suradnji sa kriznim i zdravstvenim stožerima na razini Republike Srpske, deset županija u Federaciji BiH i Brčko distriktu, za što na osnovu Ustava i zakona imaju punu nadležnost, donijeli Odluku o početku školske godine i načinu izvođenja nastave za teritori na kojemu djeluju i sukladno njihovih propisanih nadležnotima. Ne smatram opravdanim optužiti profesionalce iz oblasti obrazovanja, zdravstva i drugih relevantnih oblasti, od kojih su mnogi i sami roditelji, za neodgovornost i kako ste naveli za stavljanje obrazovanja ispred života naše djece, jer su se svi oni vodili, prije svega, interesom iste te djece uz poštivanje svih epidemioloških uputa i ostiguranje i stvaranje uvjeta za siguran boravak djece u školi. Napominjem, da su svi relevantni stručnjaci mišljenja da je međusobna interakcija djece i nastavnika izuzetno važna za njihovo mentalno zdravlje, kao što je poštivanje svih epidemioloških mjera izuzetno važno za njihovo fizičko zdravlje. Što se tiče Vašeg zahtjeva za dostavljanje spiska odgovornih osoba na svim nivoima izvršne vlasti u BiH to bi vam se moglo dostaviti tek nakon što se Vaš zahtjev proslijedi nadležnim institucijama na razini Republike Srpske, deset županija u Federaciji i Brčko distriktu BiH, te nakon što pribavimo odgovore svih nadležnih, što zahtjeva dodatno vrijeme. Ukoliko insistirate, mi ćemo to uraditi i nakon što dobijemo odgovore dostavićemo Vam. Hvala.