Govor

Hvala lijepo predsjedavajući. Evo koristim priliku da kolegice i kolege pozdravim, da pozdravim ministre i zamjenike iz Vijeća ministara, predstavnike stručnih službi i međunarodnih organizacija i predstavnike medija u ovoj prostoriji, evo da vam poželim dobro jutro i dobar dan. Moje pitanje nije političkog karaktera, a ono je životnog karaktera, odnosi se na najveće bogatstvo ove zemlje, a to su naša djeca. Ja sam jutros imao priliku da svoje dvoje djece odvedem u školu i moje pitanje se upravo odnosi na proces obrazovanja u BiH, znači govorim o svim administrativnim jedinicama BiH i ono se odnosi u dva dijela ili dva konteksta. Al' da bi bilo jasnije šta želim da pitam, moram vas podsjetiti da sam ja imao priliku da ... 5. maja, svibnja, kako god hoćete u intervju koji sam davao u Fejsu pomenem tad, molim vas to je nekoliko mjeseci ranije, da institucije BiH, uključujući i naše Vijeće ministara, nisu poduzele ništa da se pripreme za početak nove školske godine. Da ne bi zvučao apsurdno ili da ta tvrdnja ne bi ne izgledala bukvalno u ovom svom pismu ili pismenom aktu sam rekao da smo u taj proces, govorim o obrazovanju naše djece, krenuli potpuno nepripremljeni ili djelimično pripremljeni, a reću nekoliko podataka. Niko u BiH ne zna, s obirom da većina djece nastavu pohađa onlajn, koliko djece ima tehničku opremu ili nema u BiH nit ko o tome vodi računa. Druga stvar, u ovim okolnostima, a vidite da je posljednjih dana bilo po 200, 300 bolesnih, govorim u ukupnom smislu u BiH, ja se bojim da nam se ne dogodi situacija kao nedavno u Berlinu kada su se djeca u četrdesetak škola zarazila, a za razliku od Njemačke mi imamo mnogo slabiji zdravstveni sistem i ne znam kako bi to podnijeli. Znači, moje pitanje se odnosi u dva pravca, prvo je da mi predsjedavajući Vijeća ministara ili ministrica civilnih poslova, znači, ne postavljam gospođi pitanje osobno, postavljam joj prije svega kao čovjeku – Jel' važnije imati obrazovanje u BiH nego da nam djeca budu zdrava? To je prvo, iako ja nisam protiv obrazovanja, ali u svakom slučaju ne na ovaj način kako se to radi, gdje se škole trude, gdje su pripremljeni, a gdje izvršna vlast ustvari manipuliše ili da ne kažem, improvizira na način da našu djecu stavljaju u zalog bez obzira na posljedice tog obrazovanja. I druga stvar, pošto ja prejudiciram kakav će odgovor bit, ja tražim da mi se u skladu s Poslovnikom iz svakog administrativnog dijela BiH hoću da mi se odgovori ko je odgovorna osoba u svakom kantonu, županiji, entitetu i na državnom nivou, ko je izdao naredbu, naputak, rješenje, obavijest da se nastava odvija na ovakav način. Ukoliko, ne dao Bog, dođe do širenja pandemije u školama, da ne i opet kažem ne dao Bog, da dođe do tragičnih posljedica, jednostavno da znamo ko su