Govor

Da završim kolega Špiriću. Dakle, Vaša je dužnost kao predsjedavajućeg kad zakazujete sjednicu da iskoordinirate termin i da omogućite da on ovdje bude na sjednici državnog parlamenta, a njegova je dužnost da dođe. To su, dakle, te činjenice, završavam.