Govor

Kako poštuje ovaj Dom, ako čovjek već četiri puta zaredom izbjegava da dođe na Dom, a to mu je dužnost.