Govor

Kolega Bećiroviću, isteklno je ponovo vrijeme, žao mi je, Vi ste postavili pitanje, ja sam Vam dao odgovor koja je poslovnička mogućnost da dobijete odgovor. Predsjedavajućeg niko neće dovesti, on poštuje ovaj Dom, u skladu s Poslovnikom kad bude prisutan on će na sva pitanja, pa i na Vaše dati odgovor.