Govor

Dobili ste mišljenja Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Fazlić Amiru, ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugovora, protokola i konvencija iz tačaka od 4. do 7. dnevnog reda, uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da smo dali saglasnost za ratifikaciju sporazuma, ugovora, protokola i konvencija iz tačaka od 4. do 7. dnevnog reda, uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Time smo dame i gospodo završili 6. hitnu sjednicu Doma naroda. Zaključujem sjednicu. O datumu održavanja naredne sjednice bićete blagovremeno obaviješteni. Načelna saglasnost nas u Kolegijumu da eventualno bi se mogla održati sjednica, ukoliko naravno prilike ne ... potrebu za ranijim zasijedanjem, dakle u zadnjoj sedmici avgusta mjeseca. Hvala vam lijepo, vidimo se na narednoj sjednici.