Govor

Zahvaljujem predsjedatelju. Sve vas lijepo pozdravljam. Mislila sam se ne javljati po ovoj točki dnevnog reda ali, evo, budući da smo otvorili raspravu oko ovoga. Također kolegama iz Stranke demokratske akcije izražavam sućut u ime Kluba hrvatskog naroda i obitelji pokojnog ministra Bukvarevića. Mi smo na prošloj sjednici puno o ovome raspravljali, ovo je bio dug put i o svemu ovome što mi danas govorimo ja se nadam da ćemo otvoriti i širu raspravu, društvenu širu raspravu o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu mi želimu. Ovaj proračun je Proračun institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine sukladan Ustavu i nadležnostima koje ima Bosna i Hercegovina. Ja razumijem kolege i potrebu da mi danas, ja imam i potreba i osjećaja, svi mi ipak živimo u nekim prirodnim sredinama, živimo sa živim ljudima i znamo kakve oni imaju potrebe. Budući da je ovih dana u javnosti bilo jako puno raznih optužbi i insinuacija, znači ja opet odgovorno tvrdim da je ovaj Proračun vraćen u zakonske okvire, u njemu sada više nema ništa što bi prekršilo bilo koji zakon što se tiče financiranja institucija Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo otvoriti raspravu i nadam se da ćemo tijekom ove godine, što je sasvim sukladno zakonu, imati priliku da raspravljamo o Nacrtu zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, pa ćemo otvoriti širi dijalog, i da ćemo do kraja 2020. godine imati usvojen Proračun za 2021. godinu. Mislim da bi to bila najbolja poruka i gospodarstvu, i stranim investitorima, i cijelom, najbolja poruka svima kakva Bosna i Hercegovina treba biti kao uređena pravna država koja bi mogla osigurati svima da se mogu otvoriti investicije u Bosni i Hercegovini, stvoriti ambijent u kojima se može razvijati ovo društvo, gospodarstvo i sve ono, i dati odgovor na sva ova pitanja koja ste vi otvarali. Tako da, vi znate da smo mi i prošli put podržali proračun, mi danas samo raspravljamo o Izvješću Povjerenstva koje je usuglasilo tekst. I, evo, ovo je moj mali samo prilog diskusiji, budući da smo već otvorili, opet otvorili raspravu o prorčunu. Hvala.