Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Lidija Bradara. Izvolite.