Govor

Cijenjeni predsjedavajući. S obzirom da je evo ipak otvorena rasprava o manje, više poznatim stvarima ja neću ponavljati sve ono što sam u prošloj sedmici rekao tokom rasprave o ovom Budžetu. Mislim da u situaciji kakva jeste rješenja koja su ponuđena su jako loša rješenja. Poruke koje su poslane kao što je smanjenje budžeta za odbranu, kao što je smanjenje sredstava za poštivanje ljudskih prava, za saniranje ekonomske štete ili smanjenje sredstava za realizaciju Aneksa VII, nisu dobre poruke. Dakle, loša rješenja, loš budžet. Nije moralo biti ovako, amandmani koje je uložio HDZ su dodatno pogoršali ionako loš budžet. Ali vratit ću se na konstataciju sa prošle sjednice – o ovog lošeg budžeta ima samo jedan lošiji budžet a to je neusvojeni budžet.