Govor

Zahvaljujem. Za riječ se javila kolegica Lidija Bradara. Izvolite. Pardon, pardon, Denis Bećirović, izvinjavam se. Izvolite.