Govor

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Za riječ se javio kolega Asim Sarajlić. Izvolite.