Govor

Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam sve kolegice i kolege, pozdravljam predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministre u Vijeću ministara, predstavnike institucija Bosne i Hercegovine koji su ovdje prisutni i novinare koji nas prate. Šta želim da kažem? Možda će ispasti da se ponavljam ali ne mogu opet da na to ne skrenem pažnju, pogotovo što sam jutros pogledao statističke podatke u Federaciji koji se odnose na pojedina ekonomska pitanja. I kada je u pitanju hotelijerstvo, ugostiteljstvo i da ne nabrajam sve oblasti, da je posao u četvrtom mjesecu u odnosu na treći pao u tim segmentima 85% u pojedinim tim djelatnostima. Hoću da kažem da se sa ovim stavom Komisijene slažem iako ću glasati za Budžet iz dva razloga. Mislim da prvo smo trebali imati dovoljno empatije prema građanima Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona kada je u pitanju migrantska kriza i da smo kad smo već prihvatili ove amandmane Kluba hrvatskog naroda da smo mogli ipak prihvatiti amandman koji se odnosi na rješavanje migrantske krize jer mislim da nam ništa ne bi falilo, a da bi na taj način ustvari pokazali želju da hoćemo sa tim problemom da se bavimo i da ga riješimo. Šta želim da istaknem? Mislim da smo, na određen način, usvajanjem ... amandmana ponizili, na određen način, članove Predsjedništva i da to nismo trebali uraditi. Mislim, i ponavljam, da je Budžet trebao biti koncipiran na potpuno novi način. I ja vas, prije svega članove jednog i drugog kolegija, molim, pošto ćemo to danas usvojiti, da vodite računa o tome kako ćemo trošiti taj novac, jer ako bude istina ovo da se eventualno trebaju nekakva dva audija kupiti, ne znam ni ja kome, mislim da je to sramno, degutantno, da u ovoj situaciji kada nam ljudi umiru malte ne od ove korone svaki dan mi kupujemo nekakva auta. Ako već to uradimo i kupimo auta, evo jedan je kolega dana napomenu, bilo bi dobro da vodimo računa o ekologiji pa makar neka kupe neka električna vozila da makar ne zagađujemo okolinu. Šta na kraju želim da kažem? I zaista iskreno, jer ja jako cijenim ministra Bevandu, ja znam da on to zna, da zna odlično da radi svoj posao, ako smo već to napravili ove godine ja vas molim zaista, pošto će ovo potrajati sigurno još duži vremenski period, najmanje godinu dana, ... vidim neki dan ministra Košarca, i bilo mi je, što kažu ljudi, srce ovoliko, prije sedam, deset dana, posjetio opštinu Sokolac, načelnika opštine, i vidim tamo neko poljoprivredno dobro, ljudi prave nekakvo mlijeko i očekuju pomoć od države, nebitno je li to Sokolac, je li nekakva turistička zajednica u Međugorju ili je neka druga firma da sad ovdje ne držim ja predavanje, znači umjesto da ti ljudi budu ponosni da im mi pružimo pomoć, pa dajte molim vas, evo da sljedeću godinu, ako to nismo uspjeli sad, da svi zajedno napravimo za narod. Ne u populističkom smislu, ne da mi budemo važni i popularni, već da ljudi osjete da suosjećamo sa njima, da pokažemo empatiju prema problemu migracije, empatiju prema ekonomskoj krizi, jer će nam propasti većina firmi u Federaciji, a ako hoćete i u Bosni i Hercegovini jer zaista ljudi prvo nemaju posla i ne znaju kako da prehrane članove svoje porodice. I mislim da o tome trebamo voditi računa da sljedeći budžet, zaista ga trebamo skresati, da krenemo od nas samih, uzmite i paušal, uzmite i 20, 30%. Ne znam ja kako će se to napraviti. Znači, ... nas sviju, ali da znamo da ta masa para će završiti upravo u Sokocu, da ćemo pomoći nekom poljoprivredniku ili nekom ko je u slučaju ... potrebe. I na kraju šta želim da kažem? Evo, nadam se i mislim da smo ovo predugo svakako vrijeme izgubili, da smo sve ovo mogli završiti na drugi način, mnogo brže i efikasnije, a glasat ću samo iz dva razloga. Prvi je razlog da profunkcioniraju institucije Bosne i Hercegovine, prije svega tu mislim na predsjedavajućeg i Vijeće ministara, jer drugačije i komotnije će se ponaštai kada imaju novac. I sljedeća stvar, mislim da su demokratski lokalni izbori koji se trebaju održati koncem ove godine vrlo važna i strateški važna stvar za Bosnu i Hercegovinu i da u tom, znači imajući samo ta dva razloga u vidu zato ću danas glasati za Prijedlog ovakvog Budžeta. Hvala vam lijepo.