Govor

Zahvaljujem gospođi Majkić. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospodin Zlatko Miletić. Izvolite.