Govor

Poštovani predsjedavajući, poštovani članovi Savjeta ministara, koleginice i kolege. Tačno, završili smo jedan veliki posao i valjda je danas konačno kraj sve ove agonije vezane za Budžet. Dakle, koliko smo bili ili nismo bili u pravu vidi se po tome kako je Zakon prošao na Zajedničkoj komisiji. Dakle, usvojeno je ono što je Dom naroda jednoglasno usvojio na sjednici Doma naroda. Svih šest amandmana koji su predloženi su dobili prolaznost i odluka je donesena ... konsenzusom. Ako je to dobar znak da počinjemo da sarađujemo i da se dogovaramo o važnim pitanjima vezano za ovu zemlju onda je ovo prilika da danas završimo uspješno sjednicu i da to bude ubuduće vodilja kako bi trebali da sarađujemo i da se dogovaramo. Nadam se da nema ništa nejasno, da ponovimo samo ono što smo ponovili kao Dom naroda kada smo zadnji put usvajali ovaj Budžet. Hvala.