Govor

Otvaram raspravu. Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dajte da se izjasnimo o Zapisniku sa 5. hitne sjednice. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, 1 uzdržan. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-2-1-1266,1/20, od 27.07.2020. godine