Govor

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 6. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Želim samo da vas informišem da je naš Sekretarijat preuzeo sve neophodne aktivnosti kako bismo radili u skladu sa odlukama Kriznog štaba apropo glomalne pandemije, odnosno korona virusa koji nažalost svaki dan uzima svoj danak. Danas imamo, dakle, informaciju da je i ministar u Vladi Federacije gospodin Bukarević preminuo tako da, evo, u ime Kolegija saučešće porodici. Dakle, molim vas da poštujemo mjere Kriznog štaba. Sjednici prisustvuje, dakle, 14 delegata od 15, dakle – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 4 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Dakle, imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sjednici opravdano odsustvuje gospodin Čović iz razloga koji smo imali na prošloj hitnoj sjednici, dakle on je u kućnoj izlolaciji i u komunikaciji sam s njim i nadam se da će na narednoj sjednici biti, ne nadam se nego sam siguran da će na narednoj sjednici biti prisutan. Dakle, za 6. hitnu sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-2-1-1266,1/20, od 27.07.2020. godine; 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20, od 01.07.2020. godine; 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola br. 6 o trgovini uslugama iz Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-21-1-1355/20, od 03.07.2020. godine; 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20, od 02.07.2020. godine; 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije za satelitske komunikacije (EYTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20, od 02.07.2020. godine. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda. Želim samo jednu kratku napomenu, prošli put smo zadužili, dakle, Sekretarijat da pripremi izmjene Poslovnika za održavanje sjednica, onlajn sjednica u slučaju potrebe ukoliko dođe do zaoštravanja situacije, vjerujem da neće ali u slučaju da se potreba pojavi. Danas nismo na Kolegiju razmatrali ... gospodina Čovića, radi se, dakle, o izmjenama Poslovnika. I želim da vas obavijestim da ćemo na narednoj sjednici, koja će biti održana u zadnjoj sedmici avgusta, imati ove izmjene i koje će, nadam se, Dom podržati i usvojiti. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH