Govor

Ok. Ponovite glasanje. Dakle, prisutno 14 – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – 4 za, niko protiv, 1 uzdržan. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i zaključujem da smo dali saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija i time zaključili rad 10. sjednice Doma naroda. Želim da vas obavijestim da ćemo za pola sata početi prvu hitnu sjednicu, a sada molim,