Govor

Ja sam o tome govorio i na sjednici Komisije, a žalim ponoviti ovdje i na sjednici Doma. Naime, Kodeks između ostalog govori da su delegati dužni da obavljaju sve ono što im je naloženo u skladu sa položenom zakletvom, Ustavom, zakonima i Poslovnikom ovog Doma. U toj 2019. godini jedva da je održana jedna ili dvije sjednice Doma naroda, ta cijela godina je protekla u opstrukcijama i blokadama suprotno poslovničkim i svim drugim odredbama i po mom dubokom uvjerenju na taj način svi oni koji su pravili opstrukcije i blokade i u Domu naroda Parlamentarne skupštine grubo su prekršili Kodeks. Stoga pozivam sve delegate, mislim da je sasvim logično, da glasamo protiv kada je ova tačka dnevnog reda u pitanju.