Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je primila k znanju Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklusa. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, takođe usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici ovog Doma. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Je li se javlja neko za riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Glasamo o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III ciklus. Prisutno 14 delegata – za 8, protiv 4, 2 uzdržana. Federacija BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većinu. Usaglašavaćemo, izjasniti se u drugom krugu kad steknemo uslove. Prelazimo na 19. tačku, Ad. 19. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu